Стил Дизай Проект - Конструктивни проекти

#1
"СТИЛ ДИЗАЙН ПРОЕКТ" ООД е инженерна фирма занимаваща се с конструктивно проектиране на сгради и рекламни съоръжения, проучвателна и консултантска дейност в областта на строителството. Основен приоритет в нашата работа е проектирането на сгради, рекламни лица и съоръжения за нуждите на жилищния и промишления сектор.
Проектираните конструкции обхващат:
 • Изготвяне на пълни конструктивни проекти за реклами, билбордове, мегабордове и рекламни лице. Също така узаконяването им в рамките на България.
 • Метални конструкции
 • Комбинирани конструкции
 • Стоманобетонови конструкции
 • Метални конструкции
 • Комбинирани конструкции
 • Дървени конструкции
 • Прилагане на съвременни решения за усилване и укрепване на сгради
 • Подпорни стени
 • Конструктивни становища , преустройства .
 • Изготвяне на документация за въвеждане в експлоатация на обекти.
 • Изготвяне на проекти за смяна на предназначение.
 • Изготвяне на проекти за Саниране на сгради.
уебсайт:
http://www.sdproject.eu
E-mail:
geri@sdproject.eu
geri.sdproject@gmail.com
телефони:
+359/ 88/924 43 19